English section   Home   Services   Articles   Malawi   Tanganyika   Photo  
Hem  
Swedish section   Hem   Tjänster   Artiklar   Malawi   Tanganyika   Viktoria   Västafrika   Foto    
Malawi

Ciklider
Astatoreochromis alluaudi

Astatotilapia latifasciata

Haplochromis sp. "all red"
Haplochromis chilotes
Haplochromis sp. "rock kribensis"

Mbipia lutea

Pundamilia sp. "crimson tide"
Pundamilia nyererei

 

 

 

Viktoriasjön
och andra sjöar i området

Förutom de två i ciklidkretsar betydligt mer kända sjöarna Malawi och Tanganyika, finns det ytterligare några sjöar i Great Rift Valley som är intressanta för oss ciklidister. Här beskrivs några av dem.


Viktoriasjön är världens tredje största sjö med en yta på ca 69 000 km², det är ungefär lika mycket som Skåne, Halland, Blekinge och Småland tillsammans!
Sjön är 395 km från norr till söder och 340 km bred på det bredaste avsnittet. Det största djupet är ca 85 meter medan medeldjupet är 20 m, vattenytan ligger 1 134 meter över havsnivån. Sjön gränsar till länderna Uganda, Tanzania samt Kenya och korsas i den norra delen av ekvatorn.
I början av 60-talet inplanterades nilabborre (Lates niloticus) i Viktoriasjön i hopp om att gynna det kommersiella fisket och för att skapa bättre förutsättningar för sportfisketurism. Tyvärr orsakade inplaneringen en ekologisk katastrof eftersom nilabborren har konkurrerat ut många naturliga fiskarter. Före inplateringen tror man att artikedommen hos sjöns ciklider var lika stor som i Malawisjön (Seehausen 1992). Idag återstår uppskattningsvis omkring 300 arter varav många är starkt hotade. Några arter har räddats tillfälligt eftersom som de hålls och odlas i akvarium, andra har försvunnit helt. Ett annat problem är inplanteringen av vattenhyacint (Eichhornia crassipes) som gjorts här och i många Afrikanska vattendrag. Vattenhyacinten växer okontrollerbart och täcker allt större del av sjöns yta vilket i sin tur försvårar fisket efter nilaborren, dessutom förbrukar den stora mängder syre från vattnet.

Kortfattad fakta om Viktoriasjön
Ytvattentemperatur 21-28 ºC
pH: 6,0-9,0
dh: 2-8
Konduktivitet: 60-145 µS
Diameter: 305 km
Total kuststräcka 3 440 km
Yta: 69 000km²
Största djup: 85 m
Haplochromis chilotes
Foto © Michael Persson
Haplochromis chilotes är en insektsätande viktoriaciklid med förstorade läppar.


Kivusjön har en yta på 2 370 km² och ett maxdjup på 485 meter. Den är belägen 1 459 meter över havsnivån på gränsen mellan DR Kongo och Rwanda. I söder avvattnas sjön genom Ruzizifloden till Tanganyikasjön som ligger 100 km söderut. Det finns uppskattningsvis ett 20-tal ciklidarter i Kivusjön varav merparten är endemiska. Väldigt få av dem har exporterats, ett par exempel är Haplochromis graueri och Haplochromis paucidens.

Kortfattad fakta om Kivusjön
Ytvattentemperatur - ºC
pH: 9,1-9,5
Konduktivitet: - µS
Yta: 2 370 km²
Största djup: 496 m


Edwardsjön är belägen på 912 meter över havsnivån och korsas av gränsen mellan DR Kongo och Uganda. Den har en yta på 2 325 km² ocg ett stösta djup på 112 meter medan medeldjupet är 17 meter. Det har exporterats flera intressanta ciklider från sjön.

Kortfattad fakta om Edwardsjön
Ytvattentemperatur 22-25 ºC
pH: 8,8-9,1
Konduktivitet: - µS
Yta: 2 325 km²
Största djup: 112 m


Georgesjön har en yta på 270 km² och ett maxdjup på 4 meter, medeldjupet är omkring 2 meter. Den är belägen xxx meter över havsnivån i den västra delen av Uganda och korsas av ekvatorn. Den 36 km långa och 1 km breda naturliga Kazinga kanalen föbinder sjön med den betydligt större Edwardsjön. Man har hittat ett 20-tal ciklidarter i sjön varav flertalet är endemiska. Den ciklid från Georgesjön som oftast förekommer i handeln Haplochromis limax.

Kortfattad fakta om Georgesjön
Ytvattentemperatur 23-34 ºC
pH: 9,0-9,9
Konduktivitet: - µS
Yta: 270 km²
Största djup: 4 m
Eichhornia crassipes
Foto © Michael Persson
Vattenhyacinten (Eichhornia crassipes) sprider sig okontrollerbart i många Afrikanska vattendrag.


Albertsjön har en yta på 5 300 km² och ett maxdjup på 51 meter, medeldjupet är 25 meter. Vattenytan ligger 619 meter över havsnivån.
Sjön är 150 km från norr till söder och 35 km bred på det bredaste avsnittet Här förekommer nilabborren naturligt och är därför inget direkt hot mot sjöns ciklider.

Kortfattad fakta om Albertsjön
Ytvattentemperatur 24-31 ºC
pH: 8,6-9,0
Konduktivitet: - µS
Yta: 5 300 km²
Största djup: 51 m


Kyogasjön som ligger norr om Viktoriasjön i Uganda har en yta på 1 720 km², den är belägen 914 meter över havsnivån. Det en en grund sjö med ett största djup på 5,7 meter och den är till stora deler träskliknade och igenväxt med papyrus. Kyogasjön avvattnas söderut via Viktorianilen till Viktoriasjön.
nilabborre har introducerats men har inte lyckats etablera sig på grund av syrebrist. Alldeles öster om Kyogasjön ligger den ca 1 km² stora Nawampasasjön, under regnperioden när vattennivån stiger får dessa båda sjöar förbindelse med varandra. Därför förekommer många ciklidarter gemensamt i båda dessa sjöar. En ciklid som ofta förekommer i handeln med det missvisande handelsnamnet viktoriazebra kommer härifrån, den heter egentligen Astatotilapia latifasciata. En annan ciklid som kommer härifrån och som ofta förekommer i handeln är Haplochromis sp. "ruby green".

Kortfattad fakta om Kyogasjön
Ytvattentemperatur 24-31 ºC
pH: 8,5-8,7
Konduktivitet: - µS
Yta: 1 720km²
Största djup: 5,7 m
Paralabidochromis chilotes
Foto © Michael Persson
Astatotilapia latifasciata en ciklid från Kyoga- och Nawampasasjön som ofta förekommer i handeln med det missvisande namnet "viktoriazebra".


Copyright © Michael Persson 1997-2006. All rights reserved.