English section   Home   Services   Articles   Malawi   Tanganyika   Photo  
Hem  
Swedish section   Hem   Tjänster   Artiklar   Malawi   Tanganyika   Viktoria   Västafrika   Foto    
Malawi

Ciklider
Anomalochromis thomasi

Benitochromis finleyi
Benitochromis ufermanni

Chromidotilapia guntheri

Hemichromis cerasogaster
Hemichromis lifalili

Lamprologus congoensis

Nanochromis nudiceps
Nanochromis transvestitus

Pelvicachromis sp. "blue fin"
Pelvicachromis humilis
Pelvicachromis pulcher
Pelvicachromis signatus
Pelvicachromis taeniatus

Sarotherodon_linnellii
Sarotherodon lohbergeri
Sarotherodon steinbachi

Steatocranus casuarius
Steatocranus irvinei
Steatocranus tinanti

Thoracochromis buysi

Icke ciklider
Brycinus longipinnis

Fundulopanchax gardneri nigerianus

Phenacogrammus interruptus

Synodontis camelopardalis
Synodontis nigriventris

 

 

 


Thoracochromis buysi
PENRITH, 1970

Foto © Michael Persson
Thoracochromis buysi hane.

Etymologi
Thorax (grek.) bröst + akos (grek.) skal/fjäll + chromis (grek.) färg/färgglad.

Handelsnamn och synonymer
Haplochromis buysi, Haplochromis acuticeps, Tilapia steindachneri, Namib River bream.

Storlek och könsskillnader
Upp till omkring 18 cm.

Foder
Det är inte känt vad den naturliga födan består av, men munnens form tyder på att födan söks i bottensubstratet.

Akvarium
Bör vara minst 300 liter.

Biotop
Förekommer vid sandbottnar med mycket växtlighet. I den naturliga miljön är vattentemperaturen omkring 28ºC, pH ligger mellan 7.0 och 8.0 samt dH mellan 8 och 12.

Lek
Munruvare, leken sker i en grund lekgrop som grävs av hanen. Honan ruvar ensam och ynglen släpps ut efter 15-17 dygn. Normal kullstorlek är 50-110 yngel.

Övrigt
Hanar är aggressiva mot andra hanar av samma art men de skadar sällan varandra, mot andra arter är den relativt fredlig.
Trots att Thoracochromis buysi är en attraktivt färgad ciklid med lämplig storlek för akvarier så har den bara exporterats vid enstaka tillfällen. Det beror främst på att den har en starkt begränsad utbredning i ett mycket svårtillgängligt område, som dessutom har varit krigshärjat under långa perioder.

Utbredning
Endemisk till Cunenefloden och bifloden Que i Angola och Namibia.


Copyright © Michael Persson 1997-2004. All rights reserved.