English section   Home   Services   Articles   Malawi   Tanganyika   Photo  
Hem  
Swedish section   Hem   Tjänster   Artiklar   Malawi   Tanganyika   Viktoria   Västafrika   Foto    
Malawi

Ciklider
Anomalochromis thomasi

Benitochromis finleyi
Benitochromis ufermanni

Chromidotilapia guntheri

Hemichromis cerasogaster
Hemichromis lifalili

Lamprologus congoensis

Nanochromis nudiceps
Nanochromis transvestitus

Pelvicachromis sp. "blue fin"
Pelvicachromis humilis
Pelvicachromis pulcher
Pelvicachromis signatus
Pelvicachromis taeniatus

Sarotherodon_linnellii
Sarotherodon lohbergeri
Sarotherodon steinbachi

Steatocranus casuarius
Steatocranus irvinei
Steatocranus tinanti

Thoracochromis buysi

Icke ciklider
Brycinus longipinnis

Fundulopanchax gardneri nigerianus

Phenacogrammus interruptus

Synodontis camelopardalis
Synodontis nigriventris

 

 

 


Pelvicachromis humilis
BOULENGER, 1912

Foto © Michael Persson
Pelvicachromis humilis "red spot liberia" hane.

Etymologi
Pelvic (grek.) = bäcken (syftar på bukfenor) + chromis (grek.) färg/färgglad. Artnamnet humilis: hummus (latin) = mark, jord + ilis = suffix, syftar troligtvis på artens sätt att söka föda i bottensedimentet.

Handelsnamn och synonymer
Pelmatochromis humilis.

Storlek
Hanarna blir upp till 12 cm, honorna är i regel några centimeter kortare.

Foder
Huvudsakligen växtätare som livnär sig på alger och organiskt slam, men även mindre mängder insekter och små kräftdjur ingår i den naturliga menyn. Den ses ofta söka igenom bottensedimentet som finkammas efter allt ätbart.

Akvarium
Akvariet ska vara på minst 300 liter och innehålla gott om gömställen.

Biotop
Lever i strömmande vattendrag i skogsbeklädda områden med surt vatten.

Lek
Substratruvare som leker i grottor. Honan avger mellan 50 och 200 ägg, ynglen är fisimmande efter 9-10 dygn. Ägg och larver skyddas huvudsakligen av honan, efter att ynglen blivit frisimmande så deltar hanen mer aktivt i skyddet av dem.

Övrigt
Pelvicachromis humilis är aggressivare än andra arter i släktet, framförallt mot artfränder men också mot andra arter.

Utbredning
Förekommer i Guinea, Sierra Leone och de västra delarna av Liberia. Flera olika geografiska färgvarianter är kända.


Copyright © Michael Persson 1997-2004. All rights reserved.