English section   Home   Services   Articles   Malawi   Tanganyika   Photo  
Hem  
Swedish section   Hem   Tjänster   Artiklar   Malawi   Tanganyika   Viktoria   Västafrika   Foto    
Tanganyika

Ciklider
Altolamprologus calvus
Altolamprologus compressiceps

Benthochromis tricoti

Callochromis macrops
Callochromis melanostigma
Callochromis pleurospilus

Chalinochromis brichardi
Chalinochromis popelini

Ctenochromis horei

Cyathopharynx foae
Cyathopharynx furcifer

Cyphatilapia frontosa

Cyprichromis leptosoma
Cyprichromis sp. "leptosoma jumbo speckleback rainbow"
Cyprichromis microlepidotus

Enantiopus melanogenys

Eretmodus cyanostictus
Eretmodus sp. "cyanostictus full bar"

Gnathochromis permaxillaris

Julidochromis dickfeldi
Julidochromis marlieri
Julidochromis ornatus
Julidochromis regani
Julidochromis transcriptus

<Lamprologus> brevis
<Lamprologus> calliurus
<Lamprologus> caudopunctatus
<Lamprologus> multifasciatus
<Lamprologus> ocellatus
<Lamprologus> similis
<Lamprologus> speciosus
<Lamprologus> stappersi

Lepidiolamprologus hecqui
Lepidiolamprologus elongatus
Lepidiolamprologus meeli

Neolamprologus brichardi
Neolamprologus buescheri
Neolamprologus crassus
Neolamprologus cylindricus
Neolamprologus falcicula
Neolamprologus kungweensis
Neolamprologus leleupi
Neolamprologus marunguensis
Neolamprologus nigriventris
Neolamprologus pulcher
Neolamprologus savoryi
Neolamprologus sexfasciatus
Neolamprologus signatus
Neolamprologus tetracanthus
Neolamprologus tretocephalus

Ophthalmotilapia nasuta
Ophthalmotilapia ventralis

Paracyprichromis nigripinnis

Petrochromis_trewavasae

Tanganicodus irsacae

Telmatochromis brachygnathus
Telmatochromis vittatus

Triglachromis otostigma

Tropheus annectens
Tropheus sp."black"
Tropheus brichardi
Tropheus duboisi
Tropheus sp."ikola"
Tropheus moorii
Tropheus sp."red"

Variabilichromis moorii

Xenotilapia flavipinnis
Xenotilapia ochrogenys
Xenotilapia sp. "papilio sunflower"
Xenotilapia spilopterus

Icke ciklider
Aethiomastacembelus ellipsifer
Brycinus sp."tiger"
Synodontis multipunctatus
Synodontis petricola

Fakta
Karta över Tanganyikasjön
Vad betyder namnet?

 

 

 


Vad betyder namnet? - Tanganyika

Undrar du var alla konstiga namn på fiskarna betyder? Här kan du se var namnen kommer ifrån, vad de betyder och vad de syftar på.
Sidan är långt ifrån färdig och kommer att kompletteras och uppdateras återkommande. Har du uppgifter som saknas på sidan så mottages de tacksamt.

Namn Ursprung Beskrivning
Aethiomastacembelus Mastax(gr.)= mun. Belos(gr.)= pil. Syftar på den spetsiga formen på munnen.
 ellipsifer

Altolamprologus

 compressiceps Compressus(lat.)= sammanpressad. ceps(gr.)= huvud. Syftar på artens huvudform.
 calvus Calvus(lat.)= kal, bar. Syftar på att arten saknar fjäll på huvudet.
Callochromis Kallos(gr.)= vacker.
Chromis(gr.)= färg eller färgglad
 macrops Makros(gr.)= stor.
Ops(gr.)= öga.
Syftar på artens stora ögon.
 melanostigma Melas(gr.)= svart.
Stigma(gr.)= fläck.
Syftar på artens färgteckning.
 pleurospilus Pleuron(gr.)= sida.
Spilos(gr.)= fläck.
Syftar på artens färgteckning.
Chalinochromis
 brichardi Pierre Brichard. Ciklidexportör som var verksam i Burundi vid Tanganyikasjön.
Cyathopharynx Cyathus(lat.)= slev. Pharynx(gr.)= svalg. Syfter på svalgtändernas form.
 foae Edouard Foa Den som samlade in typexemplaren för arten.
 furcifer Furca(lat.)= tvåuddig gaffel.
Fero(lat.)= bära.
Syftar på artens kluvna stjärtfena.
Cyphotilapia Cyphos(gr.)= böjd. Tilapia(ciklidsläkte) Syftar på Cyphotilapia frontosa's pannpuckel.
 frontosa Frontosus(lat.)= med framträdande panna. Syftar på pannpuckeln hos vuxna individer.
Eretmodus Eretmon(gr.)= roder. Odon(gr.)= tand. Syftar på de roderformade tänderna.
 cyanostictus Kyanos(gr.)= blå. Stictus(gr.)= prickig. Syftar på artens färgmönster.
Julidochromis Julidini = en havsfisk. Chromis(gr.)= färg eller färgglad. Syftar på likheten med denna.
 dickfeldi Alf Dickfeld Tysk akvarist som organiserade expeditionen där typexemplaret för arten insamlades.
 marlieri Georges Marlier Belgisk limnolog.
 ornatus Ornatus(lat.)= smyckad, vacker.
 regani Charles Tate Regan (1878-1943) Britisk ichtylog som varksam vid British Museum.
 transcriptus Transcribere(lat.)= avskriven, omskriven. Syftar på att arten fått sitt namn ändrat efter att först ha beskrivits felaktigt som J. marlieri.
Lamprologus Lampros(gr.)= glänsande. Logos(gr.)= språk, skrift. Syftar färgteckningen.
 brevis Brevis(lat.)= kort. Syftar på artens korta kroppsform.
 callipterus Kallos(gr.)= vacker. Pteron(gr.)= vinge, fena. Syftar på artens fenor.
 ocellatus Oculus(lat.)= öga. Ocellus(lat.)= ögnliknande fläck. Syftar på artens fläckar på kroppsidorna.
 ornatipinnis Orno(lat.)= pryda, smycka. Pinna(lat.)= fena. Syftar på artens fenor.
Lepidiochromis

 attenautus Attenatus(lat.)= förminskad. Syftar på artens storlek.
 elongatus Elongatus(lat.)= långsträckt.
 pleuromaculatus Pleuron(gr.)= sida. Maculatus(lat.)= fläckig. Syftar på artens fläckiga mönster.
Limochromis Limnos(gr.)= dy, sump. Chromis(gr.)= färg eller färgglad.
 staneri

Neolamprologus Neo(gr.)= ny. Lampros(gr.)= glänsande. Logos(gr.)= språk, skrift. Syftar färgteckningen.
 brichardi Pierre Brichard. Ciklidexportör som var verksam i Burundi vid Tanganyikasjön.
 christyi Cuthbert Christy
 elongatus Elongatus(lat.)= långsträckt.
 leleupi N. Leleup.
 multifasciatus Multus(lat.)= många. Fasciatus(lat.)= bandad, streckad. Syftar på artens färgmönster.
 sexfasciatus Sex(lat.)= sex. Fasciatus(lat.)= bandad, streckad. Syftar på artens sex tvärränder.
 tretocephalus Tretos(gr.)= genomborrad. Kephale(gr.)= huvud.
Synodontis Syn(gr.)= tillsammans. Odous(gr.)= tand. Syftar på de tätt sammansittande tänderna.
 petricola Petros(gr.)= sten. Colo(lat.)= ängnar sig åt. Syftar på att arten lever bland stenar.
Telmatochromis Telma(gr.)= sula. Chromis(gr.)= färg eller färgglad.
 bifrenatus Bi(lat.)= två. Frenatus(lat.)= betslad. Syftar på de tvärgående linjerna på fiskens kroppssidor.
 brichardi Pierre Brichard. Ciklidexportör som var verksam i Burundi vid Tanganyikasjön.
 vittatus vittatus(lat.)= bandad, streckad. Syftar på artens streckade mönster.
Tanganicodus

 irsacae IRSAC, en organisation.
Tropheus Tropheus(lat.)= amma, vakta. Syfter på att arterna i släktet är munruvande.
 brichardi Pierre Brichard. Ciklidexportör som var verksam i Burundi vid Tanganyikasjön.
 duboisi J. Dubois.
 moorii J. E. S. Moore Fångade de exemplar som användes när arten beskrevs.


Copyright © Michael Persson 1997-2006. All rights reserved.