English section   Home   Services   Articles   Malawi   Tanganyika   Photo  
Hem  
Swedish section   Hem   Tjänster   Artiklar   Malawi   Tanganyika   Viktoria   Västafrika   Foto    
Artiklar

Ciklider
Aulonocara koningsi
Den stora blå
Mysteriet med juvelernas juvel
Odla malawiciklider
Snäcklekare från Tanganyikasjön

Andra fiskar
Brycinus longipinnis

Teknik
Akvariet
Akvarium med BtN-moduler
Artemia
Back to Nature bakgrund del 1
Back to Nature bakgrund del 2
Back to Nature Slimline
Bygg en bakgrund i plast
Filter
Räkmix

Besök och resor
Akvariet vid Malmö museer
Danmarks akvarium
Ndifuni kupita ku Malaŵi - del 1
Ndifuni kupita ku Malaŵi - del 2
Ndifuni kupita ku Malaŵi - del 3
Ndifuni kupita ku Malaŵi - del 4
Ndifuni kupita ku Malaŵi - del 5
Universeum
Utställning Köpenhamn 2005
Utställning Göteborg 2005/06

Recensioner - Tidskrifter
Cichlid News
Ciklidbladet
Practical fishkeeping

Recensioner - Tidskrifter
Cichlid News
Ciklidbladet
Practical fishkeeping

Recensioner - Böcker
A Guide To The Fishes of Lake Malaŵi National Park
A Guide To The Tanzanian Cichlids of Lake Malawi
Akvariets lexicon
Akvarieväxter
Aqualex-catalog Malawisjöns ciklider
Back to nature - Akvarieguide
Back to nature - Discus
Back to nature - Malar
Back to nature - Malawi
Back to nature - Malawi 2:a utg.
Back to nature - Tanganyika
Back to nature - Tanganyika 2:a utg.
Biotopakvariet
The Biotope Aquarium
The Cichlid Fishes
The Cichlid fishes of Western Africa
Cichlids Yearbook vol. 1
Cichlids Yearbook vol. 5
Cichlids Yearbook vol. 6
Cikildårsboken vol. 2
Cikildårsboken vol. 3
Cikildårsboken vol. 4
Ciklider från hela världen
Ciklider från Tanganyikasjön
Ciklidboken
Ciklidboken 2:a utgåvan
Danmarks akvarium
Drömciklider
The endemic cichlids from Madagascar
Lake Malawi Cichlids from Tanzania
Malawi cichlids - in their natural habitat
Malawiciklider i sin naturliga miljö 2:a utgåvan
Malawiciklider i sin naturliga miljö 3:e utgåvan
Mot Afrikas hjärta
Nyasa-cichlider
Prinsessan av Burundi
Tanganyika Cichlids
Tanganyika cichlids in their natural habitat
Tanganyikaciklidernas hemligheter
Tanganyikasjöns snäckskalslekande ciklider

Recensioner - CD-skivor
Aqualex - Malawisee Cichliden
Die Welt der Cichliden - Malawi See
The Cichlids of Lake Malawi

 

 

 

The Endemic Cichlids of Madagacar


Titel: The Endemic Cichlids of Madagacar

Orginaltitel: Les cichlids endémiques de Madagascar

Författare: Patrick de Rham & Jean-Claude Nourissat

Språk: Engelska

Översättning: Patrick de Rham, Sonia Guinane och Dave Tourle

Antal sidor: 192

Antal foton: 289

Format: A4

Förlag: Association France Cichlid

Utgivningsår: 2005 (den franska orginalutgåvan 2002)

ISBN: 2-9513502-1-X


Egentligen har cikliderna från Madagaskar allt som krävs för att de ska bli riktigt populära inom hobbyn. Det som tidigare har saknats har varit bra litteratur som beskriver cikliderna därifrån, men inte nu längre. Boken The Endemic Cichlids of Madagascar är inte bara den första kompletta boken om madagaskarciklider skriven för hobbyister, det är också en mycket bra sådan.

Bokens båda författare, Patrick de Rham (Schweiz) och den numera bortgångne Jean-Claude Nourissat (Frankrike) har gjort ett otal ciklidexpeditioner tillsammans. Tidigare var deras intresse främst inriktat på de centralamerikanska cikliderna, men sedan det politiska läget på Madagaskar stabiliserades i början på 90-talet har de tidigare relativt okända cikliderna därifrån alltmer tagit över deras intresse. Tillsammans har de gjort dryga dussintalet resor till Madagaskar och fler var planerade när Jean-Claude så tragiskt gick bort i sviterna av malaria, mindre än tre dagar efter hemkomsten från sin sista resa dit.
Hela boken genomsyras av de båda författarnas stora kunskap och genuina intresse för ciklider.

Omfattande artbeskrivningar
Boken inleds med en enkel karta över Madagaskar där större orter floder och städer är utmärkta. Därefter följer en kortare inledning där det beskrivs ur ett historiskt perspektiv hur Madagaskars ciklider har utforskats. Här tas också upp de olika hot som cikliderna står inför idag, t ex ökat fiske bland den snabbt växande befolkningen och inplantering av främmande fiskarter.
De följande fem kapitlen beskiver de ingående arterna i de fem ciklidsläkten som är kända på Madagaskar idag; Paratilapia, Ptychochromis, Ptychochromoïdes, Oxylapia och Paretroplus. Artbeskrivningarna är fantastiskt intressant läsning och det ges väldigt mycket fakta för både akvaristen och den mer vetenskapligt intresserade. Beskrivningarna är rikt illustrerade med foton på både cikliderna och deras naturliga miljöer, det finns även många kartor som visar ciklidernas utbredningsområden. Intressant i sammanhanget är att man enbart kände till nio ciklidarter från Madagaskar när Patrick och Jean-Claude gjorde sin första resa dit. Idag är 19 endemiska arter från Madagaskar vetenskapligt beskrivna, dessutom finns det ytterliggare 26 arter/varianter som väntar på att bli beskrivna. Totalt upptar artbeskrivningarna hela 122 sidor, vilket säger en del om hur omfattande de är.

Odling
Efter artbeskrivningarna följer ett kapitel som visar en del av den övriga mångfald som Madagaskar erbjuder när det gäller djur och växter. Intressant här är att man får en inblick i vilka andra fiskar som finns här, det är något som annars ofta glöms bort i ciklidlitteratur. Vidare kan man i tur och ordning läsa om mångfalden av ciklider, hur man arbetar för att bevara dem och hur de odlas i fångenskap. Det senare är tyvärr det enda sättet att bevara de arter som redan har hunnit försvinna från sina naturliga miljöer. I ett mycket intressant kapitel kan man läsa om hur Jean-Claude har lyckats med att odla många av madagaskarcikliderna i fångenskap, företrädelsevis i utomhusdammar.
Därefter följer två artlistor, den första på samtliga de 49 beskrivna eller obeskrivna arter man känner till idag från Madagaskar. Den andra visar de 17 arter som odlats av Jean-Claude. Boken avslutas med ett kapitel som tillkommit i den engelska upplagan av boken. Här berättar Patrik om hur han först träffade Jean-Claude och om deras 25 gemensamma ciklidexpeditioner till olika delar av världen. Det är fascinerande att läsa vilka uppoffringar de har gjort för att sprida intresset för dessa ciklider.

Bra pris
Bokens layout är överlag bra trots några småmissar här och var, som t ex att man på vissa ställen fått bildtexterna alldeles för nära bilderna. Fotona är riktigt bra även om ciklidbilderna oftast visar handhållen fisk, eller är tagna i akvarium. Ett stort plus för att boken innehåller så mycket biotopbilder och bilder på hur cikliderna insamlas. Att exempelvis få se bilder på hur man förvarar den fångade fisken i små uppblåsbara plastpooler avsedda för barn tycker jag var intressant.
Priset på boken är förhållandevis lågt, om du beställer den direkt från det Franska ciklidsällskapet (http://www.francecichlid.com) får du den för 35 euro (pris 2005) inklusive frakt till Sverige. Den går även att beställa från Cichlid Press (http://www.cichlidpress.com).
Jag hoppas och tror att det här är en bok som kan bidra till att öka intresset för dessa intressanta ciklider. Det är inte minst viktigt för att bevara de arter som är på väg eller redan har försvunnit från sina naturliga miljöer.


Innehåll

The Authors 5
Madagascar (map) 6
Foreword 7
Contents 9
Introduction 11
The genus Paratilapia 14
The genus Ptychochromis 38
The genus Ptychochromoïdes 64
The genus Oxylapia 76
The genus Paretroplus 80
Madagascar's biodiversity 136
How to succeed in breeding Madagascan cichlids 174
Table 1: species and populations of Madagascan cichlids 182
Table 2: species bred by Jean-Claude Nourissat 183
With Jean-Claude... 184
References (or Bibliography) 187
Index 189
Acknowledgments 192

Copyright © Michael Persson 1997-2006. All rights reserved.