English section   Home   Services   Articles   Malawi   Tanganyika   Photo  
Hem  
Swedish section   Hem   Tjänster   Artiklar   Malawi   Tanganyika   Viktoria   Västafrika   Foto    
Artiklar

Ciklider
Aulonocara koningsi
Den stora blå
Mysteriet med juvelernas juvel
Odla malawiciklider
Snäcklekare från Tanganyikasjön

Andra fiskar
Brycinus longipinnis

Teknik
Akvariet
Akvarium med BtN-moduler
Artemia
Back to Nature bakgrund del 1
Back to Nature bakgrund del 2
Back to Nature Slimline
Bygg en bakgrund i plast
Filter
Räkmix

Besök och resor
Akvariet vid Malmö museer
Danmarks akvarium
Ndifuni kupita ku Malaŵi - del 1
Ndifuni kupita ku Malaŵi - del 2
Ndifuni kupita ku Malaŵi - del 3
Ndifuni kupita ku Malaŵi - del 4
Ndifuni kupita ku Malaŵi - del 5
Universeum
Utställning Köpenhamn 2005
Utställning Göteborg 2005/06

Recensioner - Tidskrifter
Cichlid News
Ciklidbladet
Practical fishkeeping

Recensioner - Tidskrifter
Cichlid News
Ciklidbladet
Practical fishkeeping

Recensioner - Böcker
A Guide To The Fishes of Lake Malaŵi National Park
A Guide To The Tanzanian Cichlids of Lake Malawi
Akvariets lexicon
Akvarieväxter
Aqualex-catalog Malawisjöns ciklider
Back to nature - Akvarieguide
Back to nature - Discus
Back to nature - Malar
Back to nature - Malawi
Back to nature - Malawi 2:a utg.
Back to nature - Tanganyika
Back to nature - Tanganyika 2:a utg.
Biotopakvariet
The Biotope Aquarium
The Cichlid Fishes
The Cichlid fishes of Western Africa
Cichlids Yearbook vol. 1
Cichlids Yearbook vol. 5
Cichlids Yearbook vol. 6
Cikildårsboken vol. 2
Cikildårsboken vol. 3
Cikildårsboken vol. 4
Ciklider från hela världen
Ciklider från Tanganyikasjön
Ciklidboken
Ciklidboken 2:a utgåvan
Danmarks akvarium
Drömciklider
The endemic cichlids from Madagascar
Lake Malawi Cichlids from Tanzania
Malawi cichlids - in their natural habitat
Malawiciklider i sin naturliga miljö 2:a utgåvan
Malawiciklider i sin naturliga miljö 3:e utgåvan
Mot Afrikas hjärta
Nyasa-cichlider
Prinsessan av Burundi
Tanganyika Cichlids
Tanganyika cichlids in their natural habitat
Tanganyikaciklidernas hemligheter
Tanganyikasjöns snäckskalslekande ciklider

Recensioner - CD-skivor
Aqualex - Malawisee Cichliden
Die Welt der Cichliden - Malawi See
The Cichlids of Lake Malawi

 

 

 

Back to nature guide om malawiciklider
Andra utgåvan


Titel: Back to nature guide om Malawiciklider - Andra utgåvan

Orginaltitel: Back to nature guide to Malawi cichlids - Second edition

Författare: Ad Konings

Orginalspråk: Engelska

Svensk översättning: Kjell Fohrman

Antal sidor: 208

Antal färgfoton: ca 600

Format: 245*175 mm.

Förlag: Simontorp säteri

Utgivningsår: 2003

ISBN: 91-89258-07-XDen första utgåvan av BtN guide om malawiciklider kom ut 1997 och blev snabbt mycket populär, redan efter några år var boken helt slutsåld och har sedan dess inte funnits att köpa. Därför är den andra utgåvan en välkommen nyhet för många, men hur mycket skiljer sig egentligen innehållet åt mellan de båda utgåvorna?

Nya bilder och utökad text
I bokens två inledande kapitel är förändringarna små, den största förändringen är att samtliga bilder är utbytta. I det första kapitlet "den naturliga miljön" beskrivs bl.a. Malawisjöns geografi och de olika livsmiljöerna som sjöns ciklider lever i. Just de olika livsmiljöerna tycker jag kunde ha fått lite mer utrymme, gärna med foton och kortfattade beskrivningar på de olika biotoperna i sjön.
Bokens andra kapitel "akvariet", tar upp vad man bör tänka på när man ska starta ett akvarium för malawiciklider. Ämnen som akvariets placering, belysning och inredning tas upp. Följande två kapitel är nya som kapitel, däremot fanns delar av innehållet med i den tidigare utgåvan men texten är reviderad och utökad. Det första av dessa utökade kapitel, "vattnet och filtrering" tar upp vattenkemi på ett enkelt och lättbegripligt sätt. I avsnittet om filtrering ges exempel på vilka olika filtertyper som finns och lämpliga filtermaterial. I "foder och matning", det andra av de två utökade kapitlen, förklaras vikten av att ge rätt foder till rätt fisk. Här ges också exempel på olika lämpliga foder.

Tre helt nya kapitel
Härefter kommer tre helt nya kapitel. Det första "odling av malawiciklider" tar kortfattat upp hur man könsbestämmer cikliderna, ciklidernas lekbeteenden, ruvning och uppfödning av yngel. Det andra nya kapitlet "sjukdomar" inleds med information om olika stressfaktorer som kan orsaka sjukdomar. De vanligaste sjukdomarna som drabbar malawiciklider tas upp med information om symptom och hur de botas.
I det sista av de nya kapitlen, "några exempel" ges några exempel på lämpliga fiskkombinationer i några olika akvariestorlekar. Här skulle jag gärna sett att man hade tagit med foton på olika akvarier med malawiciklider för att få inspiration av.

Fler och bättre artbeskrivningar
Trots de förändringar som redan nämnts är det hos bokens artbeskrivningar som de största förändringarna märks. För det första har det tillkommit 25 nya artbeskrivningar och det finns nu totalt 242 beskrivna arter i boken. Beskrivningarna har delats in i fyra huvudgrupper, "Aulonocara-gruppen", "Haplochromis-gruppen", "mbuna-gruppen" och "rovfisk-gruppen". De olika grupperna skiljs åt genom olika bakgrundsfärger vilket gör det lättare att hitta bland beskrivningarna. Varje grupp inleds med en allmän beskrivning av fiskgruppen.
Efter denna introduktion följer artbeskrivningarna där det har tillkommit en hel del foton på honor, maximal storlek anges nu också för både honor och hanar. I den tidigare utgåvan angavs minsta akvariestorlek i vattenvolym, nu anges också minsta akvarielängd. Nytt är också att det informeras om artens svårighetsgrad (1-5) samt att storleken på en normalkull anges. Givetvis är också de vetenskapliga namnen uppdaterade.
Längst bak i boken finns ytterligare en nyhet, en utvikbar karta med index. Istället för att behöva leta runt hela sjön kan man nu enkelt hitta en plats genom att söka i ett alfabetiskt register och få en hänvisning till en kartruta att begränsa sökningen till.

Summering
Att kalla boken för "andra utgåvan" tycker jag är missvisande, det känns som en helt ny bok. Likheterna med första utgåvan är betydligt färre än nyheterna. Att 80 nya sidor har tillkommit och att 590 av de 600 bilderna är nya (totalt fanns det 300 bilder i den första utgåvan) tycker jag understryker detta. Boken ger nu med de nya kapitlen och de förbättrade artbeskrivningarna ett mycket mer komplett intryck.
Boken vänder sig såväl till nybörjaren som till den lite mer erfarne ciklidisten. Visst kunde boken ha varit mer omfattande och tagit upp fler arter och alla de olika geografiska varianter som finns, men då hade säkert också prislappen blivit betydligt högre. De som är riktigt intresserade och vill fördjupa sig köper säkert ändå Ad Konings andra malawibok, "Malawiciklider i sin naturliga miljö". Den boken saknar istället helt information om cikliderna i akvariemiljö.

Värt att uppgradera?
Många som redan har den första utgåvan ställer sig säkert den mycket berättigade frågan, - behöver jag verkligen köpa den andra utgåvan? Jag skulle vilja göra liknelsen med en datoruppgradering, visst kan man klara sig bra med den gamla, men om man uppgraderar till en ny modell får man bättre prestanda och fler funktioner.


Innehåll

Introduktion 7
Den naturliga miljön 8
Akvariet 13
Vattnet och filtrering 22
Foder och matning 32
Odling av malawiciklider 37
Sjukdommar 42
Några exempel 50
Aulonocara-gruppen 52
Haplochromis-gruppen 72
Mbuna-gruppen 119
Rovfisk-gruppen 186
Index 204

Copyright © Michael Persson 1997-2006. All rights reserved.