English section   Home   Services   Articles   Malawi   Tanganyika   Photo  
Hem  
Swedish section   Hem   Tjänster   Artiklar   Malawi   Tanganyika   Viktoria   Västafrika   Foto    
Malawi

Ciklider
Astatoreochromis alluaudi

Astatotilapia latifasciata

Haplochromis sp. "all red"
Haplochromis chilotes
Haplochromis sp. "rock kribensis"

Mbipia lutea

Pundamilia sp. "crimson tide"
Pundamilia nyererei

 

 

 


Astatoreochromis alluaudi
PELLEGRIN, 1904

Foto © Michael Persson
Astatoreochromis alluaudi

Handelsnamn och synonymer
Haplochromis alluaudi , Astatore alluaudi.

Storlek
Kan bli upp till 20 cm.

Foder
Köttätare vars huvudsakliga föda består av sniglar (Melanoides tuberculata).

Akvarium
Minst 350 liter, inrett med många gömställen.

Biotop
Förekommer i flera olika biotoper. I Viktoriasjön förekommer den oftast i sten-/klippbiotoper men på andra håll lever den i träsk igenväxta med papyrus.

Lek
Munruvare med en normal kullstorlek på 50-70 yngel.

Övrigt
I akvarium bör Astatoreochromis alluaudi hållas i en grupp med minst 2 hanar och 3-6 honor.
De naturliga populationerna har minskat kraftigt men den anses inte vara hotad.

Utbredning
Arten har en stor spridning och förekommer i Viktoriasjön, Kyogasjön, Edwardsjön, Georgesjön och andra mindre sjöar i området, men också i flera floder som har förbindelse med dessa sjöar. Arten har dessutom introducerats i andra afrikanska vattendrag för snigelbekämpning.

 

Copyright © Michael Persson 1997-2006. All rights reserved.